Icoon Lokale aanpak

Lokale aanpak

“Iedereen moet zich veilig voelen, dus ook LHBTI-personen en vrouwen”

Het voorkomen van gendergerelateerd geweld en de acceptatie en sociale veiligheid van lhbti-personen[12] vind ik belangrijk. Iedereen moet zich veilig voelen, dus ook LHBTI-personen en vrouwen. Daarbij is de samenwerking met gemeenten van essentieel belang. Juist zij hebben goed zicht op wat zich in woonwijken, bij sportclubs, op straat en in het uitgaansleven afspeelt en wat er moet gebeuren om te zorgen dat vrouwen en lhbti-personen een veilige en inclusieve leefomgeving hebben.

Sociale acceptatie. 97% van de Nederlandse bevolking vindt dat homoseksuele mannen en lesbische vrouwen hun leven mogen inrichten zoals zij dat willen. Daartegenover staat dat 29% van de Nederlandse bevolking het aanstootgevend vindt als twee mannen elkaar zoenen op straat.   Deze cijfers komen uit de LHBT-monitor die het SCP in 2018 publiceerde.

Om op bovenstaande voortgang te boeken, zijn verschillende maatregelen nodig. Hierover is het volgende te melden:

Regenbooggemeenten

  • Ik ondersteun de 54 regenbooggemeenten die zich actief inzetten op lokaal lhbti-emancipatiebeleid en ben verheugd over het grote aantal andere gemeenten dat zich daarnaast tot regenbooggemeente hebben verklaard. De regenbooggemeenten worden bij de beleidsontwikkeling inhoudelijk ondersteund door Movisie. Het doet me ook goed om te zien dat met de recente toevoeging van Friesland, nu alle provincies in Nederland regenboogprovincie zijn.

Veilige steden (sociale veiligheid vrouwen)

  • Het eerste jaar van het project Veilige Steden is afgerond en de eerste resultaten waren veelbelovend. Ik merk dat gemeenten de urgentie voelen om werk te maken van het voorkomen van geweld tegen vrouwen. Ik heb de G50 gemeenten opnieuw uitgenodigd om een aanvraag in te dienen voor het project. Ik ben blij te zien dat 12 gemeenten een aanvraag hebben ingediend, waaronder drie nieuwe gemeenten. Deze gemeenten zullen inhoudelijk worden geadviseerd en begeleid door Regioplan.

LHBTI & sport

  • Samen met de minister voor Medische Zorg en Sport ondersteun ik de Alliantie Gelijkspelen. Deze alliantie stimuleert met een breed pakket aan activiteiten de sociale acceptatie van lhbti-personen in de sport en heeft als doel het realiseren van een open, veilig en prettig team- en verenigingsklimaat voor lhbti-personen in de sport. KNVB, NOC*NSF, KNHB, de roze voetbalfanclubs en de John Blankenstein foundation werken hierbij nauw samen. Met training, deskundigheidsbevordering, voorlichting en deskundig advies richt de Alliantie zich op sportbonden, sportverenigingen, regenbooggemeenten, betaald voetbalorganisaties en supporters.

LHBTI-jongeren


[12] LHBTI-personen: lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen.