Voortgangsrapportage Emancipatie, 2020

Alle mensen zijn vrij om te zijn wie ze zijn.
En om te worden wie ze willen worden.

Lees teksten voor

Factsheet
Ingrid Van Engelshoven

Coördinerend minister van Emancipatie, Ingrid van Engelshoven:

“Het quotum is een historische stap voorwaarts. Een gelijke maatschappelijke positie en acceptatie is echter op veel punten nog niet in zicht. Juist nu moeten we doorpakken!”